Beslutat: 2023 måste alla i Stockholm sopsortera matavfall – Svenska Dagbladet