Biltullar drabbar Sverige – men USA hårdast – Göteborgs-Posten

Sveriges bilindustri kommer att drabbas hårt om USA inför extratullar på bilar och bildelar. Bilexporten till USA skulle bli 36 procent lägre och den totala svenska bilexporten 2,7 procent lägre än idag, om den aviserade höjningen genomförs, enligt en analys … [+670 chars]