Biltullar drabbar Sverige – men USA hårdast – Svenska Dagbladet

USA är det land som drabbas hårdast om president Trump inför extratullar på bilar och bildelar, enligt Kommerskollegium. Arkivbild. Foto: Susan Walsh/AP/TT
Sveriges bilindustri kommer att drabbas hårt om USA inför extratullar på bilar och bildelar. Bilexport… [+178 chars]