Finansminister Magdalena Andersson (S) vill slopa överskottsmålet – Svenska Dagbladet

Sju av åtta riksdagspartier (Sverigedemokraterna reserverade sig) beslutade 2016 att sänka det så kallade överskottmålet. Det nya målet som trädde i kraft först i år tvingar den offentliga sektorn att spara en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel… [+156 chars]