Greklands regering vill se höjd svensk EU-avgift – Dagens Nyheter

Jag inser att det är en stor börda. Men det går inte att bortse från att mer än 70 procent av svensk export går till EU:s inre marknad, vilken har starkt bidragit till Sveriges höga tillväxt, säger Miltiadis Varvitsiotis på besök i Stockholm.
De svenska peng… [+3507 chars]