Infrastrukturministern om Förbifarten: ”Oacceptabelt” – Dagens Nyheter

Vägprojektet E4 Förbifart Stockholm blir fyra år försenat och kommer att kosta 3,3 miljarder mer än beräknat. Detta enligt Trafikverkets nya prognos.
Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är bekymrad över beskedet.
Det är allvarligt, vi kan inte ha en or… [+4572 chars]