Inte ens fallskärmen blir jämlik för Petra Einarsson – Dagens Industri

Petra Einarsson fick lägre lön än sin manliga företrädare när hon började som vd på Billerud Korsnäs. Och när hon nu slutar får hon färre årslöner som avgångsvederlag än vad två manliga sparkade skogsbolags-vd:ar fått före henne. 
Samtidigt mångfaldigas måna… [+87 chars]