Konkurrensverket drar Västtrafik inför rätta – Göteborgs-Posten

Konkurrensverket anser att länstrafikbolaget Västtrafik i Västra Götaland har genomfört en otillåten direktupphandling. Därför drar verket bolaget till domstol och kräver att det betalar en miljon kronor i upphandlingsskadeavgift.
Enligt verket upphandlade V… [+428 chars]