Landet som har lägst pris på solen – Dagens PS

PROMOTION
Solel blir allt billigare i många länder. Portugal kan sola sig i glansen av att vara billigast av alla.
I Portugal levereras billigast solel i hela världen. Detta enligt Ny Teknik som hänvisar till en sammanställning av Wood Mackenzie Power &… [+587 chars]