Microsoft körde fyradagarsvecka – ökad produktivitet – Arbetarskydd

2 300 anställda i Japan slapp jobba fredagar i en hel månad. Nästan alla gillade det och jobbet blev inte lidande.Kortare arbetstid kan löna sig för arbetsgivaren också. Det visar åtminstone ett experiment som Microsofts japanska lokalkontor genomförde i somr… [+1087 chars]