Microsoft ökade produktiviteten rejält när man införde fyradagarsvecka i Japan – Breakit

Microsoft har genomfört ett experiment i Japan och sänkte arbetsveckan till fyra dagar istället för fem. Resultatet innebar att produktiviteten ökade med 40 procent, enligt CNBC.
Satsningen omfattade 2 300 anställda. Det var dock inte bara mindre timmar som … [+322 chars]