Riksbanken: Konjunkturen mattas av snabbare än väntat – Affärsvärlden

Ledamöterna i Riksbankens direktion noterade i oktober att ny information visar att konjunkturen mattas av snabbare än väntat, men flera ledamöter betonade att avmattningen innebär en normalisering av ett läge som varit starkt i många år.Det noterades vid Rik… [+3653 chars]