WWF: Rött ljus för fetaost och halloumi – Svenska Dagbladet

I årets köttguide har WWF granskat utländska delikatesser som feta- och halloumiost samt spansk och italiensk chark.
Likt tidigare år utgår WWF från fem bedömningskriterier: klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, antibiotika och djurvälfärd. P… [+51 chars]