BMW gasar på – Eskilstuna-Kuriren

TT-Reuters
08:13 | 2019-11-06
Ekonomi Bättre än väntad försäljning av bilar i suv-segmentet bidrog till att tyska BMW kan redovisa starka siffror för tredje delåret. Bolagets ebit-resultat steg till 2,29 miljarder euro, över analytikernas förväntningar som … [+116 chars]