Dålig koll på kemikaliska risker på jobbet – Sydsvenskan

Förra året gjordes 800 anmälningar om arbetssjukdomar av kemiska och biologiska orsaker och 200 anmälningar om arbetsolyckor som lett till sjukfrånvaro på grund av farliga ämnen.
Kemiska arbetsmiljörisker finns på de flesta arbeten och kan orsaka allt från a… [+301 chars]