Dålig koll på risker med kemikalier – NSD

Arbetsmiljöverket har under två års tid inspekterat 3 600 arbetsplatser av dem har nära 2 900 fått krav på att åtgärda brister.
Många behöver bli mycket bättre. Kunskapen behöver öka om den här typen av risker, säger Elin Löfström-Engdahl, projektledare vid … [+1867 chars]