Fonder Förvaltarens svidande kritik mot analytikerkårens syn på Holmen – Privata Affärer

Den stora nyheten i Holmens delårsrapport häromveckan var inte att resultatet var bättre än väntat. Det var i stället det faktum att bolagets skogsinnehav värderades upp till drygt dubbla det tidigare värdet. Det fick aktien att lyfta nästan 8 procent på rapp… [+1144 chars]