Göteborg lägger europas största beställning på elbussar – Allt om Elbil

Lokaltrafiken i Göteborg ska satsa på elbussar. Under en längre tid har Västtrafik, som ansvarar för lokaltrafiken i regionen testat elbussar på en av sina linjer. Nu ska det bli fler.
Totalt köper transportföretaget Transdev som kör för Västtrafik in 157 el… [+1095 chars]