Karolinska varslar 600 vårdtjänster – Helsingborgs Dagblad