Miljoner till projekt för svensk matkultur – Göteborgs-Posten

Hugade intressenter har fram till den 6 december på sig för att ansöka hos Jordbruksverket om en del av sju miljoner kronor som har utlysts för att informera om traditionell och småskalig matkultur i Sverige.
Projekten som kan få pengar ska syfta till att “t… [+419 chars]