Nilsson (C) satt i styrelsen när konsulter plockades in – jp.se