Nollomsättning sänker cannabisbolagets aktie – Privata Affärer

Stenocare redovisar ett nettoresultat för det tredje kvartalet 2019 på -3,3 miljoner kronor (-0,3).
Nettoomsättningen sjönk hela vägen ned till 0,0 miljoner danska kronor (1,1) i spåren av problemen med bolagets kanadensiska partner Canntrust som fick sin li… [+884 chars]