Norwegian tar in 2,5 miljarder – 13 procents rabatt i emissionen – Dagens Industri

Det var efter börsstängning på tisdagen som Norwegian meddelade att bolaget planerar en riktad nyemission på upp till 27,25 miljoner aktier samt ställa ut konvertibelobligationer på upp till 175 miljoner dollar, vilket Di tidigare rapporterat om. 
På tisdags… [+508 chars]