Sänkt ränta på Island Den isländska centralbanken gör som så många andra centralbanker, nämligen sänker styrräntan – Göteborgs-Posten