Strejkhotat Lufthansa ställer in flyg – Sveriges Television

Omkring 180 000 passagerare kommer att påverkas som ett resultat av strejken skriver Lufthansa i ett uttalande efter det att bolaget förlorat en rättslig process i Frankfurt am Main om att försöka stoppa strejken.
Ufo säger att strejken kommer att påverka sa… [+436 chars]