Vale rapporterade inte in dammfel – helagotland.se

Myndigheten har tagit del av interna dokument från Vale. De visar att företaget var medvetet om problem i dräneringssystemet som sattes in sju månader innan olyckan.
När dammen brast spreds miljontals ton restprodukter över landsbygden. 270 personer dog elle… [+833 chars]