Börs & Finans – Castellums miljardinvestering i Säve flygplats – EFN Ekonomikanalen

På Stora Aktiedagen i Göteborg kommenterar Castellums vd Henrik Saxborn fastighetsbolagets tre marknader, hyres-, fastighets- och kapitalmarknaden, och hur det går i var och en av dem.
Dessutom diskuterar han klimatet i den nordiska fastighetsbranschen, hur … [+135 chars]