Göteborg Sveriges export-draglok – driver Sveriges tillväxt – Dagens Nyheter

Vi har väntat i flera kvartal att tillväxten ska gå ner, men den har inte gjort det. Den är fortfarande ganska stark här, normalstark kan man beskriva den som. Utvecklingen för sysselsättningen för tredje kvartalet fortsätter att vara god i regionen, säger an… [+3697 chars]