Koenigseggs drömbesked: Ska rekrytera hundratals personer – auto motor & sport – auto motor & sport

Produktionen ska skruvas upp rejält: “Utmanande att växa så fort.”
Koenigsegg har sålt slut på produktionen under lång tid framöver, och senaste tidens hastighetsrekord kan säkert ha en del med köpruschen att göra.
Nu växer den lilla svenska usperbilstillve… [+1135 chars]