Kursras för bostadsutvecklaren Oscar Properties – Dagens Nyheter

Oscar Properties meddelade på onsdagskvällen villkoren för utbyteserbjudandet av bolagets preferensaktier och för den företrädesemission som ska genomföras. Det är åtgärder för att få in nytt kapital i det krisdrabbade bolaget.
Flera kända finansaktörer har … [+446 chars]