Microsoft testade 4-dagars vecka: ökade produktiviteten – Expressen

De anställda på Microsoft i Japan fick ledigt varje fredag under en månads tid. Samtidigt testade man att begränsa tiden för möten till 30 minuter och skära ner på de anställdas mejlkontakt.
Initiativet kallas för: Work Life Choice Challenge och introducerad… [+442 chars]