Ny handbok för samlad kommunal krisberedskap – sn.se

Samhälle Det finns ett stort antal vägledningar om krisberedskap i kommunerna. Men nu tar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fram det första samlade krisberedskapsstödet som omfattar hela ko… [+603 chars]