Oscar Properties vd ska arbeta utan lön nästa år – Svenska Dagbladet

Krisande Oscar Properties meddelar att ytterligare åtgärder är nödvändiga för att förbättra bolagets finansiella situation. Ytterligare rörelsekapital om 900 miljoner ska inbringas, varav en kvarts miljard är tänkt att komma från företrädesemissionen. Därutöv… [+367 chars]