Penningtvättsarbete ska synas i sömmarna – Eskilstuna-Kuriren

En utredare ska få i uppdrag att analysera vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Bland annat ska utredaren analysera Finansinspektionens förutsättningar för att utöva effektiv tillsyn på området.… [+505 chars]