Positiva rapporter lyfte Wall Street – Sydsvenskan