SBAB sänker kalkylräntan 9 min – Dagens Industri

Enligt SBAB kommer den nya kalkylräntan innebära att banken kan erbjuda fler bostadssökande bolån. SBAB bedömer även att den lägre räntan kommer öka unga personers möjlighet att köpa en bostad. Bakom sänkningen lurar det låga ränteläget som nu bedöms bestå lä… [+377 chars]