SCB: Villapriserna fortsätter att stiga – Privata Affärer

På riksnivå steg alltså priserna med nästan 2 procent under perioden augusti-oktober jämfört med föregående tremånadersperiod.
Priserna steg i 15 av Sveriges 21 län. Den största prisuppgången på länsnivå redovisas i Kronoberg med 6 procent, följt av Jämtland… [+1993 chars]