SD överger frivillig inkomstdelning – Dagens Industri

Så sent som 2018 ville SD i en översyn av skattesystemet utreda förutsättningarna för att införa en form av frivillig inkomstdelning – vilket inte är samma sak som sambeskattning.I handlingarna till landsdagarna heter det nu i stället Ta fram förslag som stär… [+455 chars]