Sverige SD överger frivillig inkomstdelning – Göteborgs-Posten

Så sent som 2018 ville SD i en översyn av skattesystemet utreda förutsättningarna för att införa en “form av frivillig inkomstdelning – vilket inte är samma sak som sambeskattning”.
I handlingarna till landsdagarna heter det nu i stället “Ta fram förslag som… [+2737 chars]