Negativ organisk tillväxt för hjälmbolaget – skyller på handelskriget – Dagens Industri

Hjälmteknikbolaget Mips redovisade en nettoomsättning på 52,9 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019 vilket kan jämföras med 51,2 Mkr under samma period i fjol. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 67,5 Mkr enligt Bloomber… [+1567 chars]