Positiva rapporter lyfte Wall Street – Göteborgs-Posten

Investerarna på New York-börsen gladdes åt positiva besked om handelsförhandlingarna mellan USA och Kina och åt att en rad storbolag på torsdagen redovisade goda vinster i sina delårsrapporter. De tre ledande indexen på Wall Street steg.
Slutsatsen blir att… [+380 chars]