Så mycket stiger villa- och borättspriserna – Affärsvärlden

Bostadsrättspriserna i riket som helhet steg 1 procent i oktober jämfört med föregående månad. Villapriserna var oförändrade.Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.
Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i… [+1174 chars]