SAS lyfter: Resultatet för 2019 bättre än förväntat | Aktier och börs – Expressen

SAS spår nu att resultatet före skatt och jämförelsestörande poster kommer uppgå till 700800 miljoner kronor för räkenskapsåret 2019.
SAS tidigare utsikter var att det skulle bli utmanande att uppnå ett positivt resultat före skatt och jämförelsestörande pos… [+1605 chars]