Södra inför produktionsstopp – lägre efterfrågan på sågade trävaror – Dagens Industri

Enligt Södra beräknas stoppen ge en minskad produktion med 30.000 kubikmeter.Föreningens sågverk har under det senaste halvåret producerat en högre andel gran till följd av ökade angrepp från granbarkborren. Bedömningen är att det timret kommer vara hanterat … [+686 chars]